AL·LERGOLOGIA E IMMUNOTERÀPIA "Prevenim, combatem i alleugem al·lèrgies"
1 2

A Centro Médico Catalunya comptem amb el millor equip per a l’estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties al·lèrgiques, independentment dels agents causals: rinitis (al·lèrgies a pol·lens, àcars, fongs, entre d’altres), conjuntivitis, dermatitis (èczema, de contacte, entre d’altres), urticàriaal·lèrgia a alimentsal·lèrgia a medicamentsal·lèrgia a picadures d’insectes i anafilaxi (reacció d’hipersensibilitat exagerada a múltiples estímuls).

Comptem amb la realització dels test d’al·lèrgies més avançats per a un ràpid diagnòstic. En alguns casos, l’especialista decidirà si cal afegir un esquema de vacunacions com a tractament complementari.

 

 

 

Centre Acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Cookies Avisos Legals

 

 

AL·LERGOLOGIA E IMMUNOTERÀPIA

Especialitats Mèdiques

Centro Médico Catalunya

Medicina Privada